Lakování

16.8.2023

Fyzické řadiče domén v pobočkách

V místech, kde sídlí více serverů, ale nejsou fyzicky zabezpečeny do té míry, jako jsou zabezpečené servery datových center, by měly být fyzické řadiče domény nakonfigurovány s čipy TPM a šifrováním jednotek BitLocker pro všechny serverové svazky. Pokud řadič domény nelze uložit v uzamčené místnosti v umístěních poboček, měli byste zvážit nasazení řadičů domény pouze pro čtení (RODC) v těchto umístěních.

Dvířka

10.8.2023

OpenID Connect SSO Service

OpenID Connect (OIDC) je otevřený protokol pro ověřování, který spolupracuje se službou OAuth 2.0. Umožňuje klientským aplikacím ověřovat identity koncových uživatelů a získávat údaje profilu ve formátu JSON od poskytovatele identity.

Pokud nastavíte svoje zařízení Synology NAS jako klienta OIDC SSO, budou mít uživatelé po přihlášení se ke službě OIDC SSO poskytovatele identity přístup ke službám poskytovaným vaším zařízením Synology NAS.

Objednávkový systém

1.8.2023

Enforcement mode

SRP works in the „deny list mode“ where administrators can create rules for files that they do not want to allow in this Enterprise whereas the rest of the file are allowed to run by default. SRP can also be configured in the „allow list mode“ such that the by default all files are blocked and administrators need to create allow rules for files that they want to allow.

Najdete nás

Lakovna nábytku
Netovická 875 (areál Palaba a.s.)
274 01 Slaný